ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ഷീജ വി.എം സെക്രട്ടറി
2 അലീമ പി പി അസി. സെക്രട്ടറി
3 ദിലീപ് കുമാര്‍ കെ.എസ് ഹെഡ് ക്ലര്ക്ക്
4 സുരേഷ് ഇ.എന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ജിജി എന്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
6 രജനി എം.കെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
7 അനുപമ രാമകൃഷ്ണന്‍ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക്
8 രാഗേഷ് ടി.ടി ക്ളര്‍ക്ക്
9 പ്രദീപ് കുമാര്‍ ടി.വി ക്ളര്‍ക്ക്
10
11 അഞ്ജന കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റര്‍
12
13 പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
14 വി.പി രവി പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
15 ഹരിപ്രസാദ് എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് എ.ഇ
16 യു.വി സരിത എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
17 രജിന കെ.പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്
18 മനോജ് വി.വി ഡ്രൈവര്‍