മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേരുകള്‍ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി
1 വി.എ മുഹമ്മദ് 1953-1957
2 റ്റി.കെ ഗോപാലപിള്ള 1957-1960
3 കെ.വി അഗസ്റ്റ്യന്‍ 1960-1963
4 ലൂക്ക് ലൂക്ക് തയ്യില്‍ 1963-1979
5 പി.ജെ ജോസഫ് 1979-1986
6 സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തെങ്ങുംപിള്ളി 1988-1995
7 പി.കെ കുര്യന്‍ 1995-2000
8 ഗ്രേസി വിന്‍സന്‍റ് 2000-2005