ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് പദവി
1 പ്രസന്ന കുമാര്‍ എന്‍. എന്‍ സെക്രട്ടറി
2 ജോസഫ്. പി.എ അസി. സെക്രട്ടറി
3 അജിത് കുമാര്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 അഷറഫ്. എം. വി അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 മനോജ് കുമാര്‍. എസ് യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
6 മിഥുന്‍ ഹരിദാസ് യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
7 അബ്ദു റഹ്മാന്‍ യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
8 സുഹൈബ്. സി. കെ യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
9 സുരേഷ് കുമാര്‍. കെ.ജി എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
10 അനില്‍കുമാര്‍ പി. ജി എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 മനു പ്രസാദ് എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
12 സുഭാഷ് എല്‍ ഡി ക്ലർക്ക്
13 ഒഴിവ് എല്‍ ഡി ക്ലർക്ക്
14 ജിക്കു. കെ. ജെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
15 ഒഴിവ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
16 റഷീദ വി ഐ ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 ഒഴിവ് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 എന്‍ കെ വാസു ലൈബ്രേറിയന്‍
19 ഒഴിവ് ലൈബ്രേറിയന്‍
20 രാമചന്ദ്രന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
21 ആശ അഗസ്റ്റില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്