ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് പദവി
1 പ്രസന്ന കുമാര്‍ എന്‍. എന്‍ സെക്രട്ടറി
2 അമ്പിളിക്കല അസി. സെക്രട്ടറി
3 അജിത് കുമാര്‍ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ജോയി ജോസഫ് അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5  സജിത. കെ യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
6  മിഥുന്‍ ഹരിദാസ് യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
7 അബ്ദു റഹ്മാന്‍ യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
8 മൂസ്സാന്‍കുട്ടി എസ് യു ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
9 സുരേഷ് കുമാര്‍. കെ.ജി എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
10 വിജേഷ് കെ.പി എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 മനു പ്രസാദ് എല്‍ ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
12 നിധിന്‍ എല്‍ ഡി ക്ലർക്ക്
13 എല്‍ ഡി ക്ലർക്ക്
14 ജിക്കു. കെ. ജെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
15 ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
16 റഷീദ വി ഐ ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍
18 എന്‍ കെ വാസു ലൈബ്രേറിയന്‍
19/td>

ലൈബ്രേറിയന്‍
20 രാമചന്ദ്രന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
21 ആശ അഗസ്റ്റില്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്