മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരു വിവരം
1 പി ആര്‍ രാമവര്‍മരാജ
2 പി ആര്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
3 ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു മണലില്‍
4 ആര്‍ വി മാത്യു
5 കെ പി മൊയ്ദു
6 ജോസ് അള്ളുമ്പുറം
7 കവിതാ ഗോവിന്ദന്‍
8 അജിത് വര്‍മ്മ
9 ജോസ് വട്ടമല