ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി

ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗം 2020 ഒക്ടോബര്‍ മാസം 9 ാം തീയ്യതി വെള്ളിയാഴ്ച പകല്‍ 11 മണിക്ക് ചേരുന്നതാണ്

meeting-notice-08-02-2021_page-0001