ഇ-സേവനം അറിയിപ്പ്

വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം

സര്‍ക്കാര്‍,ഉത്തരവ് -Click here

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്-Click here

ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം-Click here

പദ്ധതി ചിലവ്

Continue Reading »

തിരചുരുള്‍ -കുട്ടികളുടെ ചലചിത്ര ശില്‍പശാല

കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശില്‍പശാല ഫെബ്രുവരി 1,2 തിയതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു,പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും സിനിമാ സംവിധായകനുമായ ശ്രീ എം എ റഹ്മാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ശ്രീ ജി ബി വല്‍സന്‍ ശില്‍പശാല കോര്‍ഡിനേറ്ററായിരുന്നു.രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ശില്‍പശാലയില്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സിനിമകളും ഡോക്യുമെന്‍ററികളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചര്‍ച്ചാ ക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.posterprintcopy3

ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഇനി വെബ് സൈറ്റില്‍

1920188_527609560686932_1776756546_n1

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പഞ്ചായത്ത്.

അജാനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ പഞ്ചായത്തായി  പ്രഖ്യാപിച്ചു.25-01-2014 ന് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ശ്രീമതി നസീമ പി പി പ്രസിഡണ്ട് ഔദ്യഗിക പ്രഖ്യപനം നടത്തി.                                                                                                                                            പുതുതായി അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകള്‍   -
വാര്‍ദ്ധക്യ കാല പെന്‍ഷന്‍-863
വിധവാ പെന്‍ഷന്‍-176
വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍-21

certificate_0003

സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വല്‍ക്കരണം - പ്രഖ്യാപനം 2013 ഏപ്രില്‍ 5 ന്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അജാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസേവന വിഭാഗം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഔപചാരികമായ പ്രഖ്യാപനം 2013 ഏപ്രില്‍ 5 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക്  ബഹു: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ:  എം.കെ മുനീര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Continue Reading »

വസ്തുനികുതി അറിയിപ്പ്

കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ 14.01.2011 ലെ 19/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ (ആര്‍ ഡി), 20/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ (ആര്‍ .ഡി) എന്നീ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്  കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കുള്ള വസ്തു നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകള്‍  പുതുക്കി  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍ 30/11/2011 നകം സെക്രട്ടറിയെ രേഖാമൂലം  അറിയിക്കുക>> വിശദാംശങ്ങള്‍ ക്ക് കാണുക ajanoor_property-tax-notice