ഹരിത കേരളം പദ്ധതി

നവകേരള മിഷന്‍ - ഹരിതകേരളം പദ്ധതി 2017-18 അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യില്‍ ഏറ്റേടുത്ത് നടത്തിയ ഫലവൃക്ഷതൈ നഴ്സറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 2017 ആഗസ്ത് 17 (ചിങ്ങം 1) ന് ബഹു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം ഗൌരി അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി ദാമോദരന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

img-20170819-wa00181img-20170819-wa0022img-20170819-wa0021

“മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം” പ്രതിജ്ഞ

"മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം" പ്രതിഞ്ജ

"മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം" പ്രതിഞ്ജ

ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് 13-ാം വാര്ഡില്‍ വാര്ഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന “മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്രം” പ്രതിജ്ഞ

ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ആശ്രയ 2-ാം ഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകbenificiary

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 5,10,11,12,13,14 വാര്‍ഡിലെ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനംimg-20170804-wa0000img-20170802-wa0002

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

life-mission-keralaഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

വികസന സെമിനാര്‍

23

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 13.05.2017  ന് കിഴക്കുകര ചൈതന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടന്നു. ബഹു. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ശ്രീ എം ദാമോദരന്‍ പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ എം വി രാഘവന്‍ കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയ പഞ്ചായത്ത്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016 നവംബര്‍ ഒന്നോടുകൂടി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ 107 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കി.മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇതിനകം തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിചട്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വികസനസെമിനാര്‍

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 16-07-2016 ന് കിഴക്കുകരയില്‍ വച്ച് നടന്നു.ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി എം ഗൌരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ശ്രീ എം ദാമോദരന്‍ പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ എം വി രാഘവന്‍ കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

വികസന സെമിനാര്‍

seminar

വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ (2016-17) ഭാഗമായുള്ള  വികസന സെമിനാര്‍ 16-07-2016 ന് രാവിലെ 10.00 മണിയ്ക്ക് ഐശ്വര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച്  നടക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഗൌരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.ശ്രീ പി ദാമോദരന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും

യോഗദിനാചരണം

21