വികസന സെമിനാര്‍

23

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 13.05.2017  ന് കിഴക്കുകര ചൈതന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടന്നു. ബഹു. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്‍  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ശ്രീ എം ദാമോദരന്‍ പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ എം വി രാഘവന്‍ കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയ പഞ്ചായത്ത്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശൌചാലയ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016 നവംബര്‍ ഒന്നോടുകൂടി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ 107 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കി.മൂന്ന് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇതിനകം തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തീകരിചട്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വികസനസെമിനാര്‍

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാര്‍ 16-07-2016 ന് കിഴക്കുകരയില്‍ വച്ച് നടന്നു.ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി എം ഗൌരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ശ്രീ എം ദാമോദരന്‍ പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ എം വി രാഘവന്‍ കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.

വികസന സെമിനാര്‍

seminar

വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ (2016-17) ഭാഗമായുള്ള  വികസന സെമിനാര്‍ 16-07-2016 ന് രാവിലെ 10.00 മണിയ്ക്ക് ഐശ്വര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച്  നടക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഗൌരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.ശ്രീ പി ദാമോദരന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും

യോഗദിനാചരണം

21

ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുു.

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  2015-16 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍ 22-07-2015 നു മുമ്പായി രേഖാമൂലം സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

beneficiary1

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്

ajanur-panchayath-budget-CLICK TO READbudget-blue1

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

iayht1

2015-16 സാമ്പത്തക വര്‍ഷംമുതല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഗ്രാമസഭയുടെ മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ പട്ടിക ക്രോഡീകരിച്ചാണ് സമാഹൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.പട്ടികയിലുള്ള ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍30-03-2015 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

i-a-y-house-beneficiary-list-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രാമസഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍

കൊളവയലിലെ ഗ്രാമകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനകര്‍മ്മം പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

കൊളവയലിലെ ഗ്രാമകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനകര്‍മ്മം പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

സര്‍ക്കാര്‍നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അജാനൂര്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ആരംഭിച്ചു.2015 ജനുവരി 26 ന് എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാര്‍ഡുകളില്‍നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെതുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഗ്രാമ സഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമമായാണ് ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ഇതോടൊപ്പം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാര്‍ഡ് വികസന സമിതികള്‍,ഗ്രാമ സഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും .പൊതു സമ്മതരായ പൌരപ്രമുഖര്‍,സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധികള്‍,മുന്‍ജനപ്രതിനിധികള്‍,കര്‍ഷകര്‍,അദ്ധ്യപകര്‍,ഡോക്ടര്‍,എഞ്ചിനിയര്‍,ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍,സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍,വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍,സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരെ ഉള്‍പെടുത്തിയാണ് വാര്‍ഡ് വികസന സമിതികള്‍രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.കൂടാതെ ഓരോ വാര്‍ഡിലെയും നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ ഉള്‍പെടുത്തി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അയല്‍സഭകളില്‍നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും വാര്‍ഡ് വികസന സമിതിയില്‍അംഗങ്ങളായിരിക്കും.വനിതകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ പ്രാതിധിധ്യം നല്‍കിയിട്ടാണ് എല്ലാ സമിതികളും രൂപീകരിക്കുന്നത്.പഞ്ചായത്തിലെയോ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന് ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വൈകുന്നേരം തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.ഭാവിയില്‍ എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ജനസേവന കേന്ദ്രമായി ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി നസീമ ടീച്ചര്‍ ഗ്രാമ കേന്ദ്രംകൊളവയലില്‍, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുു.പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സേവനങ്ങള്‍കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും ലഭ്യമാക്കാന്‍ഇത് സഹായകാമാകുമെന്നും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തിന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയില്‍ഇത് ഒരു നിര്‍ണ്ണായക വഴിത്തിരിവായിരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡണ്ട് ചൂണ്ടികാട്ടി. വാര്‍ഡ് തലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പോഷക സമിതി,പരിസ്ഥിതി സമിതി,സാക്ഷരതാ സമിതി,കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ്,പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍,സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി,അയല്‍കൂട്ടം,ഊരുകൂട്ടം,മത്സ്യസഭ എന്നവയുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ് ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍.

എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ സഭവിളിച്ചു് ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്..

മഡിയന്‍,ചിത്താരി വാര്‍ഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

slide2അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മഡിയന്‍,ചിത്താരി എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യഥാക്രമം ശ്രീ എംഎം അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍,ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്‍ ബി എന്നിവര്‍ വിജയിച്ചു.ഇരുവരും ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ്.സത്യപ്രതിജ്ഞ 02–2-2014 ന് രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് നടക്കും.

slide1