അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്

ajanur-panchayath-budget-CLICK TO READbudget-blue1

ഐ എ വൈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

iayht1

2015-16 സാമ്പത്തക വര്‍ഷംമുതല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഗ്രാമസഭയുടെ മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ പട്ടിക ക്രോഡീകരിച്ചാണ് സമാഹൃത പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.പട്ടികയിലുള്ള ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍30-03-2015 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

i-a-y-house-beneficiary-list-ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രാമസഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍

കൊളവയലിലെ ഗ്രാമകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനകര്‍മ്മം പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

കൊളവയലിലെ ഗ്രാമകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനകര്‍മ്മം പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

സര്‍ക്കാര്‍നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം അജാനൂര്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ആരംഭിച്ചു.2015 ജനുവരി 26 ന് എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാര്‍ഡുകളില്‍നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെതുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഗ്രാമ സഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമമായാണ് ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ഇതോടൊപ്പം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാര്‍ഡ് വികസന സമിതികള്‍,ഗ്രാമ സഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും .പൊതു സമ്മതരായ പൌരപ്രമുഖര്‍,സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധികള്‍,മുന്‍ജനപ്രതിനിധികള്‍,കര്‍ഷകര്‍,അദ്ധ്യപകര്‍,ഡോക്ടര്‍,എഞ്ചിനിയര്‍,ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍,സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍,വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍,സന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരെ ഉള്‍പെടുത്തിയാണ് വാര്‍ഡ് വികസന സമിതികള്‍രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.കൂടാതെ ഓരോ വാര്‍ഡിലെയും നൂറോളം കുടുംബങ്ങളെ ഉള്‍പെടുത്തി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അയല്‍സഭകളില്‍നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും വാര്‍ഡ് വികസന സമിതിയില്‍അംഗങ്ങളായിരിക്കും.വനിതകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ പ്രാതിധിധ്യം നല്‍കിയിട്ടാണ് എല്ലാ സമിതികളും രൂപീകരിക്കുന്നത്.പഞ്ചായത്തിലെയോ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ ഒരുദ്യോഗസ്ഥന് ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതല നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വൈകുന്നേരം തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.ഭാവിയില്‍ എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ജനസേവന കേന്ദ്രമായി ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി നസീമ ടീച്ചര്‍ ഗ്രാമ കേന്ദ്രംകൊളവയലില്‍, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുു.പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സേവനങ്ങള്‍കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും ലഭ്യമാക്കാന്‍ഇത് സഹായകാമാകുമെന്നും അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തിന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയില്‍ഇത് ഒരു നിര്‍ണ്ണായക വഴിത്തിരിവായിരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡണ്ട് ചൂണ്ടികാട്ടി. വാര്‍ഡ് തലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പോഷക സമിതി,പരിസ്ഥിതി സമിതി,സാക്ഷരതാ സമിതി,കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ്,പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍,സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി,അയല്‍കൂട്ടം,ഊരുകൂട്ടം,മത്സ്യസഭ എന്നവയുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ് ഗ്രാമകേന്ദ്രങ്ങള്‍.

എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും ഗ്രാമ സഭവിളിച്ചു് ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രാമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്..

മഡിയന്‍,ചിത്താരി വാര്‍ഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

slide2അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മഡിയന്‍,ചിത്താരി എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യഥാക്രമം ശ്രീ എംഎം അബ്ദുള്‍ റഹ്മാന്‍,ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്‍ ബി എന്നിവര്‍ വിജയിച്ചു.ഇരുവരും ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ്.സത്യപ്രതിജ്ഞ 02–2-2014 ന് രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് നടക്കും.

slide1

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2015-16

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രപീകരണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ആരംഭിച്ചു.ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനത്തിനു മുന്നോടിയായി പദ്ധതിയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.സമയക്രമം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറല്‍ ബോഡി -15-12-2014-പഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍

ഗ്രാമ സഭകള്‍ gramasabhanotice-ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാങ്ങലുകള്‍ക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു.

2014-15 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വാങ്ങലുകള്‍ക്കായുള്ള ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക-CLICK

കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക (തുടര്‍ച്ച)

ആക്ഷാപാഭിപ്രായങ്ങള്‍28/10/2014 നു മുമ്പായി പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

draft-list-of-beneficiary-വായിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആക്ഷേപാഭിപ്രായങ്ങള്‍ 08/10/2014 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

presentation1

പഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ 9001:2008 അംഗീകാരം

iso

അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗുണമേന്മാ പരിപാലന സംവിധാനത്തിനൂടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള മികച്ച സേവനം സുതാര്യവും സമയ ബന്ധിതവുമായി നല്‍കിക്കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വച്ച് പൊതു ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കനുസ്രുതമായി ജനസൌഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളാകണമെന്നും ,ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാനകമായ ഐ എസ് ഒ 9001-2008 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍, കരസ്ഥമാക്കണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു.അജാനൂര്‍, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനം ഇതോടെ പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഓഫീസില്‍ വരുന്ന പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ള സേവന  സംവിധാനമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ മുഖമുദ്രയാണ്.മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍,ടച്ച് സ്ക്രീന്‍,ടോക്കണ്‍ സിസ്റ്റം,സേവന ബോര്‍ഡുകള്‍,പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇരിപ്പിട സൌകര്യം,ക്യാന്‍റീന്‍,കുടിവെള്ള സൌകര്യം,ടെലിവിഷന്‍,സംഗീതം,വിവര ബോര്‍ഡുകള്‍,വായനയ്ക്ക് പത്രമാസികകള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇ ഗവേണന്‍സിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍, കേരള മിഷന്‍റെ സഹായത്തോടെ പത്തോളം സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍, വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് പ്രമുഖ ആശുപത്രികളെ ഹോസ്പിറ്റല്‍ കിയോസ്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സര്‍വറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് തത്സമയ ജനനമരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍, സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്റ്ററിലെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയയ്യായിരം ഡാറ്റകള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇന്ന് ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.ഇത് എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.പൊതു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനായി ഇ ഫയലിംഗ് സംവിധാനം പഞ്ചായത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി നടന്നു വരുന്നു.നികുതികള്‍ ഇ പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അടയ്ക്കുന്നവര്‍,ഇന്ന് ഏറെയാണ്.തന്‍ അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തെ നികുതിയടച്ചാല്‍,ഏല്ലാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും വെബ്സൈറ്റില്‍,നിന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.ഫയലുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പെന്‍ഷന്‍ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളും  വെബ്സൈറ്റില്‍, ലഭ്യമാണ്.ഒരു വര്‍ഷമായി എസ് എം എസ് ലൂടെ അപേക്ഷകരെ വിവരമറിയിക്കുന്ന സംവിധാനാവും പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റ് കാലികമായി പുതുക്കി ഇടുന്നുണ്ട്.പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍വരെ ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.എല്ലാ അപേക്ഷകളും സൌജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോഗും  ഉണ്ട്.

ജീവനക്കാര്‍ ജോലിചെയ്യുന്നതിന് മികച്ച് സൌകര്യമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ഫയലുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ജോലിചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍,ഏറെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിന് മുന്‍കാല രേഖകള്‍സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച് റിക്കാര്‍ഡ് റൂം ഉണ്ട്.പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ചതുമുതല്‍ ഇന്നുവരെയുള്ള ഫയലുകളും രേഖകളും വളരെ ചിട്ടയും ആകര്‍ഷകവുമായ രീതിയില്‍, പഞ്ചായത്തില്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഒരു പക്ഷെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ഇന്നുള്ളതില്‍വച്ച് മികച്ച ഒരു റിക്കാര്‍ഡ് റൂം ഇന്ന് അജാനൂരിന് സ്വന്തമാണ്.

നാള്‍ക്കുനാള്‍,വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ക്കും ചുമതലകള്‍ക്കും പൊതു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു മിടയില്‍,മുഴുവന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും,ജീവനക്കാരുടെയും സദ്ഭരണ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെയും  സര്‍വ്വോപരി പൊതുജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും പ്രത്സാഹനവും കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിന് ഈ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി പി പി നസീമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗുണമേന്മാ പരിപാലന പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തില്‍ ശ്രീ മധു സീനിയര്‍ക്ലാര്‍ക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ക്വാളിറ്റി സര്‍ക്കിള്‍, രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.ഇതു കൂടാതെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സതീഷിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍മറ്റ് ജീവനക്കാരും യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ധനകാര്യ  സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍റെ  നേതൃത്വത്തില്‍, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍,തുടര്‍വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടരുന്നു.സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായപ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി പി പി നസീമ,വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍,മറ്റ് ചെയര്‍മാന്‍മാരായ ശ്രീമതി ഷീബ ഉമ്മര്‍,ശ്രീമതി പത്മിനി എന്നിവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ മോണിറ്ററിംഗ്  നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

അംഗീകാരം നേടുന്നതിന്നതിന് സെലസ് കണ്‍സള്‍ടന്‍സിയാണ് പഞ്ചായത്തിന് മികച്ച് കൈത്താങ്ങായത്.ഹൈദരാബാദിലെ ടി ക്യൂ സര്‍വ്വീസസ് ലിമിറ്റഡാണ് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫൈയിംഗ് ബോഡി.ഓപണ്‍ ടെണ്ടറിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെയും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുരേഷ് ബി എന്‍ ,പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നേട്ടത്തില്‍ ഭാഗവാക്കായ മുഴുവന്‍ പേരെയും അഭിനന്ദിച്ചു.

Older Entries »