ലൈഫ് സര്‍വേ ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ് - ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് സര്‍വേ ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ് - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

2017-2018 പദ്ധതി രേഖ

padhathi-rekha-2017-182

വസ്തു നികുതി ഇ പേയ്മെന്‍റ്

 • property tax e-payment
 • ഗ്രീന്‍ അടിമാലി ക്ലീന്‍ ദേവിയാര്‍

  മൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുക

  ഒാഫീസ് മേല്‍വിലാസം,ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

  ഒാഫീസ് മേല്‍വിലാസം-
  സെക്രട്ടറി
  അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
  അടിമാലി P.O, അടിമാലി
  ഇടുക്കി ജില്ല
  PIN: 685561
  E-mail:adimalygp@gmail.com
  ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:04864-222160
  പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ CUG നമ്പര്‍- 9496045012
  സെക്രട്ടറിയുടെ CUG നമ്പര്‍- 9496045013

  notice2

  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍
 • ലൈഫ് മിഷന് അപ്പീല് അപേക്ഷകള്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഗുണഭോക്ത്ര പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

  അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നോ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസില്‍ നിന്നോ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്

  അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ആധുനിക ക്രമറ്റോറിയം , പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബര് 20 ന് ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ടി കെ ജലീല് നിര്വ്വഹിച്ചു.


  Older Entries »