ആധുനിക ക്രിമറ്റോറിയം

1_resize22_resize1

തുമ്പൂര്‍മുഴി മോഡല്‍ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ്

6-11

ലൈഫ് സര്‍വേ ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ് - ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് സര്‍വേ ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ് - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

2017-2018 പദ്ധതി രേഖ

padhathi-rekha-2017-182

വസ്തു നികുതി ഇ പേയ്മെന്‍റ്

 • property tax e-payment
 • ഗ്രീന്‍ അടിമാലി ക്ലീന്‍ ദേവിയാര്‍

  മൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുക

  ഒാഫീസ് മേല്‍വിലാസം,ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

  ഒാഫീസ് മേല്‍വിലാസം-
  സെക്രട്ടറി
  അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
  അടിമാലി P.O, അടിമാലി
  ഇടുക്കി ജില്ല
  PIN: 685561
  E-mail:adimalygp@gmail.com
  ഫോണ്‍ നമ്പര്‍:04864-222160
  പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ CUG നമ്പര്‍- 9496045012
  സെക്രട്ടറിയുടെ CUG നമ്പര്‍- 9496045013

  notice2

  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍
 • Older Entries »