പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020

അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കരട് വോട്ടര് പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ പെന്‍ഷനുകള്‍ പുതുക്കുന്നതിന്‍റെ ( മസ്റ്ററിംഗ് ) സ്ഥലം, തീയതി എന്നിവ ചേര്‍ക്കുന്നു

മസ്റ്ററിംഗ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2018-2019

Balance sheet
Balancesheet Schedule
Cashflow Statement
Income and Expenditure
Income and expenditure schedule
Receipt and Payment statment
Receipt and payment statement schedule
Trial balance

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ടിഷ്യൂ ബനാന
കട്ടില്‍
വൃദ്ധര്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തല്‍
ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ് സി
ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ് റ്റി
എസ് സി , എസ് റ്റി കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പഠനമുറി
വനിത ഗ്രൂപ്പിന് സൂക്ഷ്മസംരംഭം
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പമ്പ്സെറ്റ്
കുരുമുളക് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ജൈവവളം , കീടനാശിനി
പെണ്ണാട്
പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം
നെല്‍കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
കാലിതൊഴുത്ത് നവീകരണം
ജാതിതൈ
ഫലവൃക്ഷ തൈ
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ബയോഗ്യാസ്

ലൈഫ് - ഭവന സമുച്ചയം

z13a2829

അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി ശ്രീമതി ദീപ രാജീവ് 18 മെയ് 2019 ല്‍ അധികാരമേറ്റു


ലൈഫ് - ഭവന സമുച്ചയം

അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള - ഭവന സമുച്ചയം 25-02-19 , വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ബഹു തദ്ദേശ ഭരണ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഗ്രാമസഭ 02-02-2019 to 11-02-2019


ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

quotation

Older Entries »